O MNIE

Renata Iwaniec – (ur. w 1973 r.) poetka, ekonomistka, nauczycielka, autorka książek poetyckiech „czasem wieszam się z praniem” – 2018 r. FDF i “przekrój dwóch planet” – 2022 r. FONT Wiersze publikowała w Śląskiej Strefie Gender, Gazecie Kulturalnej, Babińcu Literackim, Helikopterze, Internetowym wydaniu Odry, Wytrychu, Bezkresie oraz w antologiach: „Miłość w czasach fejskultury, wyd. Novatoria. „111 Antologii Babińca Literackiego” wyd. FDF , „Przewodnik po zaminowanym terenie 2” wyd. OPT. Wiersze autorki były czytane w Radiu Poznań, Radiu Koszalin i Bookradio.pl. Laureatka głównego konkursu XVIII i XIX Głogowskich Konfrontacji Literackich. Należy do Grupy literacko-artystyczna NA KRECHĘ. https://www.facebook.com/renataiwaniecnatare/ 

„Wiersze dorosłe. Wiersze dla dorosłych. Obcesowe i bezceremonialne. Zmysłowe i cielesne. Tak celne, że zupełnie nie rażą w nich nawet feminizujące zajawki. Po lekturze takich właśnie debiutów ma się poczucie, że prawo do tworzenia poezji konfesyjnej należałoby w pierwszym rzędzie przyznać poetkom oraz poetom odpowiednio dojrzałym. Chodzi mi tu oczywiście o dojrzałość życiową, mierzoną doświadczeniami oraz akceptacją lub sprzeciwem wobec okoliczności w których znalazło się liryczne „ja”.” – Piotr Wiktor Lorkowski, recenzja “czasem wieszam się z praniem” w “Topos” nr 4 (167)

“Przekrój dwóch planet” to poezja dnia codziennego i mogłaby stać się obowiązkową lekturą dla osób piszących wiersze o dojrzewaniu do kochania, o pragnieniach, rozterkach; a przede wszystkim dla czytelników, którzy emocje, miłość i spełnienie stawiają w centrum swoich przeżyć.” – Łucja Dudzińska