W kalejdoskopie

zakładanie i rozbieranie każdej możliwej opcji

spontaniczne zmienianie dat i wersji

wersów

 

uboczne przebywanie na jednej z wysp

na której zaparkowaliśmy nasze

dzieci jak najwyższej klasy auta

 

wpadaliśmy na siebie niczym gwiazdy

ubrania zrywały się jak kwiaty na łące

a morze zabierało nam maski

 

z ostatnich wakacji naszego dziecka

my zawsze wyglądaliśmy za  prawdą

jeszcze raz skłamię

 

 

 

obraz: Internet